บริษัท เซิ่น หยวน ฟู้ดสตัฟ จำกัด


เรื่องราวของแบรนด์

บริษัท Shen Yuan Foodstuffs Co., Ltd มีต้นกํา เนิดมาจาก Shen Yuan Fishball Singapore ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 โดยเริ่มต้นจากการผลิตลูก ชิ้นปลาอย่างเดียว

ในปัจจุบัน, Shen Yuan Fishballs ได้ผลิตลูกชิ้นปลาหลากหลายประเภท, ซูริมิ และผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทานสำหรับใช้กับเส้น, หม้อหุงข้าว, และร้านอาหาร Shabu-Shabu ทั่วประเทศสิงคโปร์

Shen Yuan ยังขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยและออสเตรเลียในปีที่ผ่านมา. พันธกิจของเราคือการนำรสชาติของสิงคโปร์ไปทั่วโลก


ผลิตภัณฑ์ของเรา    ติดต่อเรา

    ในปัจจุบัน, Shen Yuan Fishballs ได้ผลิตลูกชิ้นปลาหลากหลายประเภท, ซูริมิ และผลิตภัณฑ์ที่พร้อมทานสำหรับใช้กับเส้น, หม้อหุงข้าว, และร้านอาหาร Shabu-Shabu ทั่วประเทศสิงคโปร์


    แกลเลอรี่